Disclaimer

O.Q.Partner
O.Q.Partner is een handelsnaam van de éénmanszaak van Jan Bot. O.Q.Partner staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (’s-Hertogenbosch) onder nummer 52861805.

Inhoud
De informatie die door O.Q.Partner wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. O.Q.Partner kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. O.Q.Partner en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. O.Q.Partner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door O.Q.Partner zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van O.Q.Partner.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van O.Q.Partner omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.Nederlands recht is van toepassing.