. O.Q. Partner

Ondernemerschap versterken?

 

Hoe kunt u uw ondernemerschap en de commerciële gerichtheid van uw medewerkers versterken?

Vertrekpunt daarbij vormt mijn ‘Schroefmodel’. Vanuit een zorgvuldige analyse vindt vooral doorvertaling plaats naar het versterken van competenties die de kern van het ‘intrapreneurship’ (ondernemend handelen vanuit loondienst).

Hierbij een korte introductie:

Metafoor met de schroef van een schip:

“Van Dale”:       Voorstuwingswerktuig aan schepen en vliegtuigen bestaande uit twee of meer gebogen bladen in een naaf die om een as sluit welke door de machine wordt rondgewenteld wordt.

Invulling van de metafoor:

Constatering

 

Betekenis

Een schroef is een voortbrengingsmechanisme

_

De schroef brengt de onderneming verder in haar ontwikkeling

Een schroef zet de kracht van een motor om in een beweging welke leidt tot het bereiken van de gekozen bestemming

_

In het omzetten van de kracht van de organisatie (cultuur) naar resultaten (doelstellingen) speelt de schroef (voor ons de intrapreneurcultuur) een zeer belangrijke rol

Een scheepsschroef bevindt zich onder water, vrijwel onzichtbaar

_

De kracht van de organisatie vindt zijn oorsprong in de cultuur van de onderneming. Deze zit vaak diep geworteld, bijna onzichtbaar, verankert in de onderneming

De ‘spoed’ (stand van de bladen) van de schroef bepaalt in belangrijke mate de snelheid en voortstuwingskracht, en de balans tussen deze krachten, van een schip

_

De mate waarin een organisatie haar cultuur weet aan te passen, om te vormen, naar de gewenste cultuur bepaalt niet alleen de sterkte van de organisatie maar levert een zeer belangrijke bijdrage aan de slagvaardigheid van de organisatie (continuïteit)

 

SCHROEF-analyse

S trategie en structuur resultaten, harde kant etc.
C reativiteit en innovatie incl. het ervaren van ruimte om buiten de gebaande paden te mogen denken en doen
H ouding inspirerend leiderschap, persoonlijk ondernemen en marktgerichtheid
R uimte initiatieven, fouten mogen, stimuleren, nemen en krijgen
O penheid communicatie, heldere afspraken, afspraak=afspraak
E motie plezier, vieren, winnen, trots etc.
F acilitering duidelijke doelen, invulling randvoorwaarden.

Geïnteresseerd? Graag stem ik in een persoonlijk onderhoud met u af hoe u binnen uw onderneming uw commerciële gerichtheid kunt versterken.
Beschikt u over het lef om de stap te zetten om mij uit te nodigen?