. O.Q. Partner

Klantgroepen O.Q.Partner
‘Voor wie wil en kan O.Q. Partner iets betekenen?’

 

Na ruim 30 jaar als manager en directeur in de wereld van financiële dienstverlening ervaring te hebben opgedaan ligt het voor de hand dat deze sector mijn primaire doelgroep vormt.
Maatschappelijk betrokkenheid, klantgerichtheid en ledenbetrokkenheid boven resultaatgericht, resultaten realiseren die nodig zijn voor de continuïteit en mensgericht leiderschap zijn enkele van de vele items die ik duurzaam heb gemanaged.

Naast de bancaire sector mag u van mij, op basis van mijn praktijkervaring, opleiding en competenties, ook belangrijke toegevoegde waarde verwachten in de branches:

  1. Woningcorporaties
  2. Projectontwikkelaars
  3. Onderwijs
  4. Bedrijven die voor impactrijke beleidsmatige (strategische of tactische) vraagstukken staan

Bent u actief in één van deze branches, schroom dan vooral niet om mij uit te dagen. De ‘frisse wind’ zal, net als op een mooie voorjaarsdag op het strand, goed aanvoelen.